Skip to main content
Testimonials

Use Cases

placehold.it/350x250

Alphacomm

Co creatie van het130R platform en onderliggende producten. Ontwikkeling van een nieuw Reloads platform geïntegreerd met het PimCore e-commerceplatform.

Cloud: Het ontwerpen en lanceren van het 130R-platform. Het merendeel van het 130R-platform is een verzameling AWS-services die beveiliging en extra functionaliteit toevoegt aan nieuw ontwikkelde of bestaande API's. We gebruiken hiervoor WAF, CloudFront, API Gateway, CloudWatch, Lambdas met aanvullende services om de architectuur te voltooien. CloudFormation wordt vanaf dag één gebruikt om automatisering en IaC te implementeren

placehold.it/350x250

Gradyent

Co-creatie van een SaaS-platform voor een veelbelovende scale-up in het optimaliseren van warmtenetten met behulp van Kunstmatige Intelligentie (KI).

Teamsetup: Enterprise architect, Cloud architect, Devops Engineer, Productowner, 2 x Backend developer, 2 x Frontend developer, QA Engineer

Cloud: Het ontwerpen en onderhouden van de evolutionaire cloudinfrastructuur met in het achterhoofd het groeiende aantal klanten en warmtenetten te ondersteunen. AWS-services die we gebruiken: EC2, Auto Scaling Groups, Cognito, verschillende RDS-databases, DynamoDB, CloudWatch, SNS, EKS en andere ondersteunende services. IaC wordt gedaan met behulp van CloudFormation.

placehold.it/350x250

Gulf Gas & Power

Wij hebben Applicaties gebouwd voor het medewerkersportaal, het verkoopportaal en het klantenportaal. Daarnaast verzorgen we het onderhoud voor zowel individuele toepassingen als het landschap in het algemeen.
placehold.it/350x250

Waive

Co-creatie van een MVP voor deze startup in het hospitality domein. Een SaaS-oplossing met intelligente bronnen voor het afhandelen van alle hotelbehoeften, via smartphoneapplicaties, tablets en stemassistentie in een kamer.

Teamsetup: 1 backend- en 2 front-end-ontwikkelaars